How to contact us

Stuttgart Commercial Court

Schelmenwasenstraße 16-20 (place of trial)
Stuttgart-Fasanenhof, 70567 Stuttgart
postal address: Landgericht Stuttgart
Urbanstr. 20, 70182 Stuttgart
Poststelle@lgstuttgart.justiz.bwl.de

Tel: +49 711 212-0
Fax: +49 711 212-3556 oder 3535

Mannheim Commercial Court

Schubertstraße 11 (place of trial)
68165 Mannheim
postal address: Landgericht Mannheim
A1, 1 68159 Mannheim
Poststelle@lgmannheim.justiz.bwl.de

Tel: +49 621 292-0
Fax: +49 621 292-1314